Jeugdfonds Sport & Cultuur

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen.
Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen.

Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een intermediair: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener via de website:
www.jeugdfondssportencultuur.nl
Maximale vergoeding per jaar/sportseizoen bedraagt € 225,00.
Dit bedrag wordt rechtstreeks aan de sportclub betaald.