Contact

Functie Naam Email
Voorzitter Dick Mintjes voorzitter@noveas.nl
Secretaris Karen Mulder secretariaat@noveas.nl
Penningmeester Diane van der Terp penningmeester@noveas.nl
Technische commissie  Peter vd Terp / Nieko de Jong vanderterp@ziggo.nl
Scheidsrechterszaken Dick Mintjes dick.mintjes@planet.nl
Jeugdzaken Peter vd Terp / Linda Meijer vanderterp@ziggo.nl
Wedstrijdsecretariaat Adrie Heinhuis wedstrijdsecretariaatnoveas@gmail.com

Nieuwsbrief en site

PR en Communicatie

Henk Keizer 

Margreet Jansma

nieuwsbrief@noveas.nl

communicatie@noveas.nl

Kantinecommissie Elma Heinhuis /Karen Mulder elmaheinhuis80@gmail.com karenmulder72@gmail.com
Sponsorcommissie Herman Scholten / Peter vd Terp sponsorcommissie@noveas.nl
Redactie Kletskorf   clubbladnoveas@hotmail.com