Contributie

Vanaf 1 november 2023 gelden de onderstaande tarieven:

Walking Korfbal € 6,50
Senioren 19 jaar en ouder € 19,00
Junioren 16 t/m 18 jaar € 13,25
Aspiranten 12 t/m 15 jaar € 10,85
Pupillen 6 t/m 11 jaar € 9,50
Kangoeroes jonger dan 6 jaar € 4,65
Trainingsleden € 9,50 (50%)
Donateurs € 2,85
Kaderleden € 1,30

Voor de leeftijdsbepaling geldt de leeftijd die men bezit op 1 januari van een kalenderjaar.
Contributie wordt maandelijks vooraf via machtiging geïncasseerd.

Een verenigingsjaar loopt van juli tot en met juni van het daarop volgende jaar.
Opzeggen voor het volgende seizoen dient te gebeuren voor 1 Mei.