Club van 50

De meeste leden van kv Noveas zijn al betrokken bij onze vereniging en doen al veel. Maar toch heeft kv Noveas altijd (meer) geld nodig om in de volle breedte de club te worden die we graag willen zijn. Daarom is er een Club van 50 opgericht die eraan kan bijdragen om de doelstellingen van kv Noveas te verwezenlijken.

Voor de hele vereniging!
De opbrengst van de Club van 50 komt ten goede aan zaken waarvan de hele vereniging profiteert en die niet gedekt worden via de normale begroting. Denk dan bijvoorbeeld aan bijdragen aan speciaal materiaal voor de jeugd, het kamp, trainingskampen, aanleg/onderhoud terras en speeltuin, verfraaien van het clubhuis, een nieuwe geluidsinstallatie, trainingsjassen voor jeugdtrainers, clinics voor trainers/spelers, een bus naar belangrijke wedstrijden, enz. Met andere woorden, heel kv Noveas profiteert van de opbrengsten van de Club van 50.

Hoe werkt de Club van 50?
Eens per seizoen wordt er voor de leden van de Club van 50 een gezellige bijeenkomst in het clubhuis georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst bepalen de leden van de Club van 50 aan welke doelen het geld wordt besteed. Op de website van kv Noveas is de naam van alle Club van 50 leden opgenomen en in het clubhuis hangt een bord met daarop de namen van alle leden.

Wie kan er lid worden?
Bijna iedereen! Iedereen die kv Noveas een warm hart toedraagt, kan lid worden. Vrienden, vriendinnen, opa’s, oma’s, vaders, moeders, buren, etc. Ook bedrijven kunnen lid worden, alleen teams en commissies kunnen geen lid worden van de Club van 50. Wat zijn de kosten? De kosten bedragen € 50,- (of een veelvoud daarvan) per jaar. Je machtigt kv Noveas om deze bijdrage af te schrijven van je bank- of girorekening. Dit gebeurt op de eerste dag van het kwartaal dat volgt op je aanmeld-datum. Het lidmaatschap van de Club van 50 wordt aangegaan voor minimaal één jaar. Als dat jaar voorbij is, ontvang je een mailtje met de mededeling dat je lidmaatschap verlengd wordt, tenzij je reageert dat je je bijdrage wilt stopzetten. Daarom is het natuurlijk wel van belang dat we over je juiste gegevens beschikken.

Hoe kan je lid worden?
Heb je interesse om lid te worden? Mail dan naar penningmeester@noveas.nl. Je krijgt dan het inschrijfformulier (inclusief machtiging) en huishoudelijk reglement toegestuurd. Lever het volledig ingevulde en ondertekende formulier in bij het secretariaat of bij Peter van der Terp. Uiteraard mag je het getekende formulier ook inscannen en mailen naar

Meer informatie?
Wil je meer weten over de Club van 50, neem dan contact op met Peter van der Terp, of mail naar penningmeester@noveas.nl.