VOG-verklaring

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is tegenwoordig een item dat steeds belangrijker wordt binnen de (sport)verenigingen in Nederland.
Steeds meer organisaties dragen zorg voor een veiliger sportklimaat, dit is natuurlijk een zeer goede ontwikkeling. Helaas komt ongewenst gedrag vaker voor dan men denkt. De actualiteit opent hiervoor keer op keer onze ogen.

Dit is de reden dat bij k.v. Noveas iedereen (vanaf 16 jaar) die actief bezig is met onze jeugd (trainer, coach, scheidsrechters, activiteiten ect) in het bezit dient te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Hoe vraag je deze aan binnen onze club?
Stuur een mail naar penningmeester@noveas.nl met daarin je geboortedatum en naam.
Vervolgens wordt de aanvraag in gang gezet en ontvang je een mail die je met gebruik van jouw DigiD verder kan invullen.

De VOG-verklaring ontvang je daarna per post.
Dit originele exemplaar dient je in te leveren bij onze secretaris.

Let op, het is alleen mogelijk om een gratis VOG aan te vragen als dit digitaal gebeurt!
Meer informatie is te vinden op www.nocnsf.nl/vog.

KNKV
Het KNKV heeft ook twee Vertrouwenscontactpersonen.
Is binnen de vereniging sprake van grensoverschrijdend gedrag en kom je daar zelf of met de vereniging niet uit, neem dan contact op met hen of met een vertrouwenspersoon van het NOC*NSF.
Zie tab vertrouwenspunt KNKV onder het kopje ‘onze vereniging’ op deze website voor meer informatie en contactgegevens.

Gedragscodes
Onder deze link vindt u de gedragscodes zoals wij deze binnen de korfbalsport en dus ook kv Noveas hanteren.