Aanmelden voor clinics grp 3/4 kan vanaf nu

Ook in het nieuwe schooljaar gaan wij als kv Noveas weer een schoolkorfbaltoernooi organiseren voor groep 3/4. Als het goed is staan de data al op de schoolkalender en anders vindt u ze nogmaals hieronder of bij ons op deze website (noveas.nl / toernooien)

Korfbaltraining tijdens de reguliere gymles*.
U kunt als leerkracht van groep 3/4 onze korfbaltrainers uitnodigen om tijdens uw reguliere gymles de kinderen korfbaltraining te laten geven.
Dit is in de periode van 26 augustus tot 18 september 2019.

* Dit aanbod is voor 2 reguliere gymlessen

Aanmelden voor deze clinics grp 3/4
Bent u geïnteresseerd? Meldt uw klas dan aan via e-mail adres: noveas_schoolkorfbaltoernooi@ziggo.nl