Speel@Home

Zoals in de media regelmatig is te lezen is de jeugd in Overijssel te weinig in beweging. Om bij de allerjongste schoolgaande jeugd dit onder de aandacht te brengen trekken Speel@Home KDV/BSO en Korfbalvereniging Noveas gezamenlijk op. Vanaf half april starten zij met een gezamenlijk project om het kind meer beweging te geven.

Het ontstaan
De samenwerking ontstond tijdens een gezamenlijke brainstormsessie. Salise Bouchhida (Speel@Home) en Coniek Meijer (k.v. Noveas) bleken beide voor dezelfde uitdaging te gaan.
Het centraal stellen van het kind. Bij Speel@Home met hun Kinderdagverblijven (KDV) en Buitenschoolse Opvang (BSO) zit het in de genen dat alles om het kind draait.
Het is immers iets waarom ze bestaan. Het opvangen van kinderen van 0 tot en met 12 jaar en hen op zowel het KDV als de BSO de geborgenheid te geven en te prikkelen om de wereld om hen heen te ontdekken.

Raakvlakken
Een onderdeel bij Speel@Home is om de kinderen ook sport en spel te laten ervaren zodat hun motoriek zich goed kan blijven ontwikkelen.
Dit is precies het punt waar Noveas om de hoek komt kijken. Door een steeds verder groeiend aantal jeugdleden bestrijkt Noveas bijna de gehele leeftijdslijn die ook geldt voor Speel@home.
Noveas geeft de allerkleinsten sport en spel trainingen via het Kangoeroe Klup principe. Voor de kinderen vanaf 7 jaar is alles gericht op de korfbalsport.

Sport en spel
De samenwerking geldt in eerste instantie voor de leeftijd van 3 tot 6 jaar. Heel concreet gezegd gaat Noveas de kinderen binnen Speel@home op gezette tijden sport en spel geven om zo het aanbod lichaamsbeweging binnen hun vestigingen te kunnen vergroten. Noveas op haar beurt krijgt door sponsoring van Speel@Home een verbetering van het Kangoeroe Klup materiaal.

Al met al een win win situatie waarbij de partijen samen het kind centraal stellen!