Noveas verwelkomt haar 125e lid

Op 25 mei jongstleden ontving Tanja Dokter als 125e lid van kv Noveas uit de handen van voorzitter Arent Lanenga een clubshirt met haar naam erop.

Gestage groei
Tegengesteld aan de landelijke tendens bij vele sportverenigingen kan korfbalvereniging Noveas in de afgelopen zes jaar een gestage groei laten zien.

Vrijwilligers
De gestage groei is zeker niet komen aanwaaien. Door inzet van een grote schare enthousiaste vrijwilligers bij de vele Noveas evenementen en acties wordt de korfbalsport binnen de gemeente Steenwijkerland actief gepromoot.

Door deze inzet is zeker in de afgelopen jaren de korbalsport op de kaart gezet binnen onze gemeente. Het gestelde doel is om in beeld te komen bij ouders die op zoek zijn naar een sport voor hun kind. Aan de gestage ledengroei te zien is Noveas met haar korfbalsport in de afgelopen jaren daar zeker in geslaagd.

Doel 150 leden
Vanuit Noveas heeft men zich tot doel gesteld om op een ledenaantal van 150 uit te komen. Dit aantal staat symbool om als korfbalvereniging voor nu en in de toekomst actief te kunnen blijven binnen de gemeente Steenwijkerland.

Met deze stip op de horizon blijft iedereen zich dan ook actief inzetten voor hun mooie korfbalsport en vereniging.